Строителна керамика и архитектурна теракота от Аполония Понтика (VI в. пр. Хр. – III в. пр. Хр.)

Код на продукта:  
40.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Даниела Стоянова
Издателство: Университетско издателство 
Издадена: 2022 г.
Размери: 21/30 см.
Корици: твърди


Д-р Даниела Стоянова е преподавател по архитектурна археология в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейните изследователски интереси и публикации са свързани с археологията и архитектурата на Древна Тракия и гръцките колонии по Западния бряг на Черно море. Дългогодишен участник е в археологическите екипи проучващи гетската столица Хелис и милетската колония Аполония Понтика.
Монографичното изследване обобщава натрупаните в резултат на повече от 100 години проучвания данни за строителната керамика и архитектурна теракота от предримската епоха в Аполония Понтика. Въз основа на анализа се дискутират въпроси за началото на монументалното строителство, елементите на покривите на храмовите сгради и жилищата, характеристиките на местното производство и вносът от по-близки и/или по-отдалечени центрове.
 

  • Издателство: Университетско издателство