Копирен център

Адрес на копирният център
гр. София
бул. Хр. Смирненски №1
УАСГ
Нова сграда
Централно фоайе и вход откъм ул. Добри Войников
тел. 02 963 44 06
моб. тел. 0895434310 и 0887434332
поща за изпращане на поръчки:
djiev_trade@abv.bg
djiev_trade2@abv.bg