СТОМАНЕНИ ВЕРТИКАЛНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

Код на продукта:  
20.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Настоящата монография разглежда разположените върху земната повърхност вертикални стоманени цилиндрични резервоари от въглеродна или нисколегирана стомана с обем от 10 m3 до 100 000 m3 за съхранение на неагресивни течности като вода, нефт и нефтопродукти, кондензат, спирт, вино, бира, меласа и др. Резервоарите са със заварени покрив, корпус и дъно, и се експлоатират при следните условия:
- характеристичните стойности на налягането на парите над течността не надвишават 500 mbar свръхналягане и 20 mbar подналягане (вакуум);

- проектната температура на експлоатация е в границите от –50 °С до +300 °С;
- максималното проектно ниво на запълване с течност е не по-високо от горния ръб на корпуса.
Тази монография не се разпростира над изотермични или криеогенни резервоари и над такива за съхранение на агресивни химически продукти.
Монографията е резултат от дългогодишната научноизследователска и практическа дейност на автора в областта на резервоаростроенето. При написването ѝ той е анализирал, осмислил и отчел:
- достъпната научна и техническа литература по темата;
- резултатите от своите неспиращи научни изследвания в областта;
- опита на множество инженери и техници в областта на проектирането, ремонта, монтажа и експлоатацията на резервоарите;
- резултатите от обследването на стоманени резервоари, намиращи се от дълги години в експлоатация;
- получените данни от повреди и аварии на стоманени резервоари;
- пакета европейски стандарти за проектиране (Eurocodes) и особено на два от тях, свързани с проектирането на стоманени резервоари – БДС EN 1993-4-2 [52] и EN 14015 [76]. Като допълващ ги стандарт, благодарение на своята водеща роля в света, ясна насоченост към редовите проектанти и множество пояснителни текстове, и схеми, е разгледан и американският стандарт API 650 [72].

Документи

СТОМАНЕНИ ВЕРТИКАЛНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ 1.6 MB (pdf) Свали