Ръководство за проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи на сгради

Код на продукта:  
26.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издател: БАИС, 2024
238 страници – меки корици
Първо издание
ISBN 978-619-92725-0-3

Ръководството запознава строителните специалисти с основните нормативни изисквания на разбираем за тях език, без да ги ангажира прекалено със специфични топлотехнически понятия.

Предмет на ръководството е топлоизолационната функция на плътната част от сградната обвивка. Засегнати са въпросите, свързани с изчислението на температурно-влажностния режим, топлинните мостове и проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи – работни детайли, технологична последователност, както и осигуряване на надежден контрол на изпълнението.

Ръководството е изготвено в съответствие на действащата нормативна база, включително на НАРЕДБА №РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради на МРРБ, последни изменения и допълнения от януари 2023 г.