Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради - ЕВРОКОД 4

Код на продукта:  
39.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Любчо Венков, Борянка Захариева
 Издателство: КИИП
 Издадена: 2013 г.
Корици: меки

Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради - ЕВРОКОД 4

1. Общи положения.

основни съпътстващи стандарти
основни термини
общо за комбинираните конструкции
методи за цялостен анализ и моделиране на конструкциите
гранични състояния

2. Материали за комбинирани конструкции.

конструкционна стомана
бетон
армировъчна стомана
профилирана ламарина за комбинирани плочи в сгради

3. Съединителни средства за хлъзгаща сила.

общи положения
носимоспособност и конструктивни изисквания към дюбелите
дюбел X-HVB

4. Изчисляване и оразмеряване на профилирани ламарини, работещи  на огъване.

общи положения
изчислителни широчини на натиснати стени на тънкостенни профили
доказване на носимоспособността на ламарината, работеща като кофраж

5. Комбинирани плочи с профилирана ламарина за сгради.

общи положения
конструктивни изисквания и основни размери
въздействия
изчисляване и оразмеряване
примери за проектиране на комбинирана плоча

6. Комбинирани стомано-стоманобетонни греди.

общи положения
носимоспособност на напречните сечения по крайни гранични състояния
носимоспособност на вертикално срязване
носимоспособност при огъващ момент и срязваща вертикална сила
устойчивост на стеблото под действие на срязващи напрежения
носимоспособност на частично вбетонирани напречни сечения на греди в сгради
измятане на комбинирани греди
напречни сили върху стеблата
изчисляване и конструиране на греди за надлъжно срязване
примери

7. Комбинирани стомано-стоманобетонни колони.

общи положения
изчисляване
примери

8. Експлоатационни гранични състояния.

общи положения
проверка на комбинирани плочи
определяне на напреженията
провисвания в сгради
напукване на бетона
контрол на напукването вследствие пряко натоварване

9. Комбинирани възли и снаждания в рамки на сгради.

общи положения
основни съставни части
носимоспособност на съставните части
коравина на съставните части на възли
деформация на дюбелното съединение

10. Огнеустойчивост на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при стандартен режим.

основи на проектирането на строителни конструкции при пожарни въздействия
якостни и деформационни характеристики на материалите за комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при повишена температура
таблични данни
опростени изчислителни модели
съединения между комбинирани греди и комбинирани колони
примери