Норми за натоварване на сгради и съоръжения, дейдтвали в периода 1959-2005 г.

Код на продукта:  
26.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


22060708 Правилник за основните методи при изчисляване на строителните конструкции и за натоварванията на сгради (1959-1964)
 
Натоварване на сгради и съоръжения Правилник за проектиране (1964-1979)
 
Норми и правила "Натоварвания и въздействия Норми за проектиране" (1983-1989)
 
Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения (1989-2005)