Актуално

Копирен център "Джиев" УАСГ

ЗАЩОТО КАЧЕСТВОТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ - Копирен център "Джиев" УАСГ

18.12.2021 г.

Имате нужда да размножите технически или архитектурни планове и чертежи? Обърнете се към нашият копирен център. Ние разполагаме с пълното оборудване да отпечатаме и довършим Вашия проект в окончателен вид. Предлагаме Ви черно-бяло и цветно размножаване на чертежи, подлепяне и сгъване в стандарт. Окомплектоване по папки и класьори. [принтиране на чертежи]  С еднакво голямо внимание принтираме както единични чертежи, така и големи поръчки.

Благодарение на машината за сгъване на чертежи постигаме еднаквост и високо качество при сгъване на чертежите. Машината сгъва до 12 метра за минута, благодарение на което имаме възможност да издаваме поръчките в по-кратки срокове.

При размножаването на чертежи се използват ролки със следните ширини: 420 мм, 610 мм, 914 мм, 1067 мм. Добре би било да се съобразяват файловете с ширините на ролките, за да бъде избегната фира и оскъпяване на крайната цена. Освен хартия, при размножаване на чертежите поддържаме още: паус (оризова хартия), милинекс (инженерно платно), картон, постерна хартия, фотохартия и др.

Адрес на копирният център

гр. София
бул. Хр. Смирненски №1
УАСГ
Нова сграда
Централно фоайе и вход откъм ул. Добри Войников
тел. 02 963 44 06
моб. тел. 0895434310 и 0887434332
поща за изпращане на поръчки:
djiev_trade@abv.bg
djiev_trade2@abv.bg