Класическа геотехника - том II

Код на продукта:  
18.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


  • Автор: Андрей Тоцев, Георги Илов
  • Издание: 2023
  • Издание: Мека корица
  • Брой страници: 259
Във втория том на книгата „Класическа геотехника“ са разгледани основните постулати на геотехниката като наука. Представена е концепцията на Еврокод.

Във втория том на книгата „Класическа геотехника“ са разгледани основните постулати на геотехниката като наука. Представена е концепцията на Еврокод.

Читателят се запознава с класическите решения на проблеми като плоско и пилотно фундиране, подпорни и укрепителни стени, кладенчови фундаменти и фундаменти под динамични товари, специфики на фундиране в скали, фундиране в слаби и особени почви, заздравяване на земната основа и др. В синтезиран вид са представени новостите в сферата на геотехниката и тенденциите на развите на тази наука.

Детайлното представяне на информацията от авторите проф. А Тоцев и проф. Г. Илов е събрано в две книги: