Класическа геотехника - том I

Код на продукта:  
18.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


 
  • Автор: Андрей Тоцев, Георги Илов
  • Издадена: 2023
  • Издание: Мека корица
  • Брой страници: 290
В първия том на книгата „Класическа геотехника“ са разгледани основните постулати на геотехниката като наука. Представени са основните принципи и правила в сферата на инженерната геология, механиката на скалите и почвите, почвената и скална хидравлика.

В първия том на книгата „Класическа геотехника“ са разгледани основните постулати на геотехниката като наука. Представени са основните принципи и правила в сферата на инженерната геология, механиката на скалите и почвите, почвената и скална хидравлика.

Читателят се запознава с класическите методи при определяне на почвените параметри, както и с дефиниране и решаване на проблеми като деформация на почвите, консолидация, относителна и обща устойчивост, земен натиск, хидростатичен и хидродинамичен натиск, филтрация, суфозия, откоси, свлачища и др.

Детайлното представяне на информацията от авторите проф. А Тоцев и проф. Г. Илов е събрано в две книги: