КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА 11 КЛАС ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Код на продукта:  
22.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


 
 
Геометрия
  • Вектори и координати
  • Аналитична геометрия
  • Стереометрия
Елементи на математическия анализ
  • Полиноми на една променлива
  • Числови редици
  • Функции. Непрекъснатост и диференцируемост