КАК ДА ИЗСЛЕДВАМЕ ГРАДСКИЯ ЖИВОТ

Код на продукта:  
39.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Ян Геел и Биргит Сваре
Издателство:  Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
 Издадена: 2021 г.
Корици: твърди

Автор

Ян Геел, Биргит Сваре

Изучаването на градския живот не е сложно. Основната идея е изследователите, разхождайки се наоколо, да разглеждат внимателно. Наблюдението е ключът, а средствата са прости и евтини. Организирането на наблюденията в система (систематизирането на наблюденията) предлага интересна информация за градския живот и обществените пространства.

 

Тази книга изучава взаимодействието между градския живот и обществените места. Този вид проучвания започва през 60-те години, кога-то група от изследователи и журналисти от няколко континента критикуват градското планиране относно неглижирането на градския живот. Транспортните инженери се занимаваха с трафика, ландшафтните архитекти – с парковете и зелените площи, архитектите проектираха сгради, а урбанистите се занимаваха с генерални, обобщаващи концепции. Проектирането и конструкциите получаваха основното внимание, докато градският живот, взаимодействието между живота и пространствата беше изоставено. Дали всичко това се случи, защото е никому ненужно? Наистина ли хората искаха градове и жилища, които функционират като машини? Критиките, че новопостроени-те жилищни квартали са скучни вместо жизнени, идват не само от професионалните среди. Общественото мнение беше критично настроено към модерните жилищни квартали, които предлагаха светлина, въздух и удобство.  • Издателство: Варненски свободен университет