Изрязване, сгъване, каширане

Код на продукта:  
0.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Изрязване и сгъване на чертеж до 120 см.    - до формат А4 - 0,30 лв./бр.
                                                                            - до формат А3 - 0,40 лв./бр.

Изрязване и сгъване на чертеж над 120 см.  - до формат А4 - 0,50 лв./бр.
                                                                            - до формат А3 - 0,60 лв./бр.

Сгъване на лист А3 - до формат А4 - 0,05 лв./бр.

Изрязване на чертеж до 120 см.    -  0,10 лв./бр.

Подлепяне на чертежи   - с хартиено тиксо  - 0,10 лв./бр.
                                          -  със СЗЛ кръгчета - 0.10 лв./бр.

Набиране и подреждане на чертежи в папки или класьор - безплатно

                          КАШИРАНЕ
МАТЕРИАЛ                            Каширане до 80/120                        При комплексна услуга
                                                                                                     /плотиране+каширане+основа/
- с двойнолепящо тиксо              5,00 лв./бр.                                        2,00 лв./бр.
- с двойнолепящо фолио 
на ролка с ширина 1,07м.       5,00 лв./ бр. + 7,00 лв./кв.м.         2,00 лв./бр. + 7,00 лв./кв.м.

При каширане на материали по-големи от 80/120 см. [ената за труд е 5,00 лв./бр.