Гониометър

Код на продукта:  
7.60 лв.

Крайна цена с ДДС:


Чист пластмасов гониометър с 18 cm линейна скала, калибрирана в см и ъгломер от 0 до 360° с 2° минимално деление.
Устройство за измерване на ъгли.

Гониометър - това е устройството, използвано за измерване на ъгли, образувани от две визуални изображения. Името идва от две гръцки думи: гония, което означава ъгъл и метри, във връзка с факта на измерване. Оттам произлиза и гониометрия, която е науката за измерване на ъгли.

Ъгловите величини са важна част от дисциплини като астрономия, геодезия, геология, медицина, минералогия, архитектура, инженерство и много други. Височините, разстоянията, силите и многобройните физически свойства включват ъгли, така че тяхното измерване е от значение.