Брациговските майстори-строители

Код на продукта:  
45.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: арх.Пею Бербенлиев, Владимир Партъчев
Издателство: Рекламно-издателска къща "Зеница" - НДА"
Издадена: 2022 г.
Корици: твърди
175 стр.
Четвърто издание - фототипно с допълнение

През 2023г. ще се навършат 60 години от първото издание на книгата на арх.Пею Бербенлиев и Владимир Партъчев, която събира значимия труд и постижения на Брациговските майстори – строители. Обединени от идеята за продължаване на това безценно наследство Община Брацигово, Камара на архитектите в България РК София Област и Камара на строителите в България си поставят общата мисия преиздавайки книгата не само да разпространят историята на съграденото, но и да съберат средствата от разпространението на Четвъртото издание и те да се вложат изцяло в реставриране на сградата и реновиране на експозицията „Брациговска архитектурно строителна школа“ към Градски исторически музей в Брацигово

В книгата е разгледана архитектурно-строителната дейност на големите майстори строители от една от най-големите и най-малко проучени досега строителни школи - Брациговската школа. Дадени са кратки биографични данни за тези майстори.
Подробно са разгледани редица култови сгради, училища, мостове, жилищни и стопански сгради и др., строени от брациговските майстори. Направен е архитектурно-художествен и конструктивен анализ на всички видове паметници, придружен с архитектурни заснемания и фотографии. Изтъкнати са характерът и стилът на Брациговската строителна школа, значението й за Възрожденската архитектура и за развитието на по-младите архитекти-самодейци и др.