Английско-български глосар по геотехника

Код на продукта:  
29.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Ася Божинова-Хаапанен, Добромира Хичева
Издадена: 2023 г.
Корици:меки
 

Нов тип двуезичен терминологичен речник на основни класически и съвременни термини от областта на геотехниката и инженерната геология. Включените дефиниции и примери на английски език към българските еквиваленти на английските термини, подтермини и глаголи улеснява разбирането на ключови понятия от научната област и тяхното успешно прилагане в практиката.