Академично писане за докторанти и постдокторанти

Код на продукта:  
12.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автори: Йовка Тишева; Иванка Мавродиева
Софийски университет
2023 г.


В книгата са представени модели, които докторантите лесно биха могли да приложат в своята академична практика. Текстът е полезен на докторантите и на тези, които искат да пишат и представят своите научни текстове точно, интересно и модерно.