АРХИТЕКТУРНИ СЪОТВЕТСТВИЯ НА ПАСИВНИТЕ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Код на продукта:  
30.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Росен Савов
 Издателство: ВСУ Черноризец Храбър
 Издадена: 2012 г.
Корици: меки

С изследванията в настоящата книга се илюстрират както архитектурните съответствия на пасивните слънчеви системи за отопление, така и начините за тяхното идентифициране.

Стремежът на всяка една цивилизация с откриването на нов енергиен източник да премине към универсалното му използване, е обръщал погледа винаги към архитектурата, като едновременно с това са се актуализирали и изисквания- та за енергийна ефективност, както към съществуващата, така и към новата архитектурна среда.

Архитектурата, формираща човешки пространства, удовлетворяващи редица утилитарни потребности, е тази в чиято структура могат да се интегрират най-прогресивните научно-технически идеи.