Земни работи в строителството

Код на продукта:  
7.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
Сборникът съдържа:
Разходни норми
Технологични правила
Нормативи за измерване и приемане