Заповедна книга на строежа

Код на продукта:  
2.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


* прошнурована, р-р А5

Заповедната книга е Образец 4 (Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3, т. 4 на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).