ЗАЩИТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ КОРОЗИЯ

Код на продукта:  
8.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК

ЗАЩИТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ КОРОЗИЯ, НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Настоящите норми и правила трябва да се спазват при проектирането на антикорозионната защита на строителните конструкции на сгради и съоръжения от обикновен бетон, леки бетони с леки добавъчни материали, клетъчни бетони, стоманобетон, азбестоцимент, стомана и алуминий, дървени и зидани конструкции.

Нормите и правилата се прилагат заедно с БДС 9075 "Антикорозионна защита на строителни конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Класификация на агресивните среди."


  • Издателство: СЕК