Цифри и математически знаци за първи клас

Код на продукта:  
0.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Пластмасови цифри 0-9, +, -, =. Височина на цифрите 64 мм.