Leniar

Транспортир - прозрачен, 10 см.

Код на продукта:  
0.60 лв.

Крайна цена с ДДС:


Удобен малък трансопортир, изработен от висококачествена прозрачна пластмаса с подсилена здравина. Дъгата е с ясно разграфена и удобна двупосочна скала в градуси и минути. Компактен и приспособен за нуждите на неспециализираните курсове с чертане, така и за спецификите на графичното и техническо чертане.


  • Търговска марка: Leniar