ТНС - 2 Изкопни работи - ръчно и механизирано

Код на продукта:  
7.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
Трудовите норми за строителство (ТНС) определят необходимия разход на труда за изпълнение на отделните операции в различните видове строителни и монтажни работи.