ТНС 13 - Ремонтни работи

Код на продукта:  
7.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК

Трудовите норми за строителство (ТНС) определят необходимия разход на труда за изпълнение на отделните операции в различните видове строителни и монтажни работи.


  • Издателство: СЕК