Строителство на автомобилни пътища

Код на продукта:  
49.95 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: проф. д.ик.н.инж. Николай Михайлов и колектив
Издател: Институт по транспортно и инфраструктурно строителство
Издадена: 2021 г.
Корици: твърди

Трето преработено издание
Връзки:
Институт по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ)