Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване

Код на продукта:  
42.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор:инж. Йордан Божков,
инж. Ст. Пехливанова, инж. Цв. Христова
Издателство: СЕК
Издадена: 2017 г.
Корици: меки


 

В книгата "Строителният обект - подготовка, ръководство, отчетност и предаване"са систематизирани актуалните практики по подготовката, ръководството и контрола на средни и малки строителни обекти с различно предназначение.

Обобщени са действащите практики, съобразно нормативните изисквания, в помощ на колегите, които пряко ръководят или контролират строежи. Използвани са и чуждестранни добри практики в това отношение, доколкото те са съвместими с конкретните български условия и нормативни документи.

Предлаганите решения за подготовка, организация и отчетност не са единствено възможни. С тях само се насочват начинаещите и се подсещат опитните колеги в посока към успешно справяне с ежедневно възникващите проблеми при реализацията на строежите.


  • Издателство: СЕК