Строителните сметки

Код на продукта:  
42.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор:инж. Йордан Божков
Издателство: СЕК
Издадена: 2019 г.
Корици: меки

Описание
В книгата СТРОИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ще намерите съвет и тълкуване съвет и тълкуване по отношение определянето на количества и стойности, прогнози и действителности, документиране и плащане на предвидени и непредвидени видове работи. Тук са обобщени и практиките за договаряне на взаимоотношенията по сметки и цени.

СЪДЪРЖАНИЕ


1.Нормативни актове, определения и взаимоотношения
2.Наименования на видовете работи – номенклатури
3.Единични и анализни цени
4.Разходни норми и прилагането им в практиката
5.Количествени, стойностни и генерални сметки
6.Видове сметки и цени за смр
7.Практики за използване на разходните норми
8.Договаряне и коригиране на цените за смр
9.Сметки и цени за работа при утежнени условия
10.Печалбите на строителите
11.Разходи за временно строителство
12.Разходи за зимно строителство
13.Цени и сметки за ремонтни видове работи
14.Отчитане и плащане на извършени смр
15.Проверки на ценообразуване, сметки и актове
16.Вътрешнофирмени сметки и цени


  • Издателство: СЕК