Строителни ремонти - разходни разчети и добри практики

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
НОВО ИЗДАНИЕ 2017!

Предлаганите в тази книга съвети и разчети за подготовка и остойностяване на ремонтните видове работи са предназначени да подпомогнат възложители и изпълнители на ремонти при договарянето и определянето на коректни цени и взаимоотношения.


  • Издателство: СЕК