Строителни кофражи. Строителни армировки

Код на продукта:  
7.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
Сборникът съдържа:

Разходни норми
Технологични правила
Нормативи за измерване и приемане