Строителен обзор - брой 11-12/2021 г.

Код на продукта:  
16.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Уважаеми клиенти,
По принцип поддържаме последния брой от списанието, но при поръчка можем да доставим и минали броеве /ако все още има тираж/.


Строителен обзор - брой 11-12/2021 г.
Актуална тема
Успокоиха ли се цените на СМР?

Статистически помощник

Цени и ценообразуванe
Сравнителни таблици - цени на материали, цени на СМР

Примерни цени и КСС на жилищна сграда

Отговорите на СЕК

  • Цената на бетонирането – доставка и полагане
  • Декларация за експлоатационни показатели

Консултация
Примерна методика за разделяне на площите при оценките за строителна стойност на недвижимите имоти

Любопитно - 40 години НДК

Коментар на редакцията
За строителството след кризата

Видните български строители
Никола Иванов Фичев (Кольо Фичето)

За здравословни и безопасни условия на труд
Нормативни актове по ЗБУТ при изпълнение на СМР

Нормативна уредба
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения