Справочник за цените в строителството 3/2023

Код на продукта:  
39.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бр. 3/2023 г. -  01.11.2023 г.

Справочник за цените в строителството

Справочник за цените в строителството е тримесечното издание за цените на СМР и строителната отчетност. Включва цени на труд, цени на материали, механизация, СМР, цени за ремонти и разходи за доставка.
Цените са за третото тримесечие на 2020 г.
Цените в този справочник са информативни и примерни.
Цените на СМР, в т.ч. за материали, труд и механизация се договарят свободно. Няма упълномощена държавна или обществена институция в България, която да определя цени или разходни норми за строителство.
В печатното издание не е обхваната цялата номенклатура от СМР и ресурси на СЕК. Не са включени видове СМР, които имат по-рядко приложение. Онлайн вариантът на Справочника (smr.sek-bg.com) дава достъп до пълната база с номенклатурата на СЕК, а версия АНАЛИЗИ дава и допълнителна възможност за преглед и печат на анализни цени.

Съдържание:

Цени на труда за различни специалности
Цени на материали
Цени на машиносмени
Цени на СМР:
Земни работи
Кофражни работи
Армировъчни работи
Бетонови работи
Зидарски работи
Покривни работи
Покривно водоотвеждане
Дърводелски работи
Облицовъчни работи
Мазачески работи
Настилки и замазки
Стъкларски работи
Бояджийски работи
Монтаж на метална дограма и стоманени конструкции
Хидроизолации
Топлоизолации
Столарски работи
Тръбопроводи, отопление и вентилация
Сухо строителство
Сградни ВиК инсталации
Външни ВиК
Пътища, улици, тротоари
Хидротехнически съоръжения
Електроинсталации в сгради
Разваляне и разрушаване на сгради


  • Издателство: СЕК