Справочник за хидравлични изчисления

Код на продукта:  
50.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: под общата редакция на проф. д-р инж. Б.Казаков
Издателство: КИИП
Издадена: 2009 г.
Корици: меки

Справочникът е предназначен основно за хидроинженери-проектанти, но може да се използва и от специалисти от ВиК дружествата в страната, както и от докторанти и  студенти. Разработен е специално с цел подпомагане работата на инженерите в практиката при проектиране и хидравлично оразмеряване на водопроводящи системи и хидротехнически съоръжения. Специално внимание е обърнато на напорни тръбопроводи за водоснабдителни и енергийни системи, хидротехнически тунели и дюкери, различни видове канали и колектори, свързване на нивата и гасителни съоръжения след язовирни стени и бързотоци, съоръжения при напоителни и отводнителни системи, малки мостове и тръбни водостоци.

Книгата е разработена от авторски колектив от катедра „Хидравлика и хидрология” на УАСГ. При съставянето й е отделено  внимание на съвременни методи за хидравлично изчисление на нестационарни процеси с помощта на програмни продукти. Разгледани са подробно указания за хидравличното оразмеряване на всички видове специални преливници, използвани при язовирните стени като: траншейни, шахтови, сифонни и мексикански тип.

В справочника може да се намери информация за явлението кавитация и възникването на кавитационна ерозия по хидротехническите съоръжения. Дадени са методи за прогноза и примери за предпазване и борба с кавитационната ерозия. Разгледани са също въпроси от движение на наноси и хидротранспорт, както и въпроси от филтрацията, теорията на кладенците, дренажите и галериите.