Сборник подробно решени задачи по висша математика. Четвърта част

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Цв. Стоилкова
Издадена: 2017 г.
Корици: меки

Граница на функция.
Редове - радиус и интервал на сходимост,
разлагане на функция в степенен ред.
Редове на Фурие.
Интеграл от функция на комплексна променлива.
Аналитични функции.