СЪВРЕМЕННИТЕ ТЪРГОВСКИ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ 1990 – 2010 г.

Код на продукта:  
26.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Мария Давчева
Издателство: Академично издателство "проф. Марин Дринов"
 Издадена: 2013 г.
Корици: меки

Темата за съвременните търговски сгради засяга интересна и актуална проблематика около архитектурен вид с дълга история, но с нова и повече от всякога социално-икономическа значимост и противоречива архитектурно-естетическа стойност. Многопластово и дълго е развитието на образа на търговските сгради както за България, така и за повечето държави. Макар функциите и значимостта да са константа през дългогодишното развитие, образът е едно от най-променливите архитектурни търсения. Често спецификата на дейността води до преоткриване на познати и използвани вече похвати. Дообогатяването с допълнителни функции винаги оставя отпечатък във формообразуването на тези сгради. Факт е, че търговията и архитектурата, която я олицетво¬рява, са най-старите и устойчиви форми, в които символното значение е част от междукултурния мост през всички исторически моменти в развитието на човечеството.
Присъствието на търговските сгради и комплекси, независимо от позиционирането им в центъра или в пери¬ферията на населените места, от древността до днес винаги е привличало общественото внимание. Търсенето на подходящо място, архитектурен образ, обвързаност, идентичност и разпознаваемост е само част от истори¬ята на една търговска структура. Промяната на социокултурната конюнктура, икономическите фактори и ме¬нажирането са другата страна на разглеждания проблем. Тези обекти променят градската среда, архитектурния образ и общоприетото до момента схващане за тях. Те са едновременно олицетворение на нова култура, нова генерация, ново поколение, но същевременно и култиватор на всичко това. В такъв момент още по-належащо е да се коментира същността, значимостта, посланието, което носят тези сгради и като архитектурен, и като социален феномен.


  • Издателство: Академично издателство проф. Марин Дринов