Ръководство за система от знания за изграждане на безопасни пътища

Код на продукта:  
19.95 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: проф.д.ик.н.инж. Николай Михайлов
Издадена: 2020 г.
Корици: меки

Проблематиката, свързана с изследване ролята на пътната инфраструктура за подобряване безопасността на пътищата е актуална и интересът към нея непрекъснато нараства.
България е сред дванадесетте европейски страни, които обединяват сили, за да обменят находчиви идеи за подобряване на безопасността по пътищата, като част от проект "Подобряване на безопасността на пътищата в ЕС", финансиран от Европейският съюз, който бе обявен на 07.10.2019 г. в Брюксел.
Настоящият монографичен труд може да бъде използван, както в теорията, така и в практиката. Представените анализи, алгоритми и процеси могат да бъдат прилагани от инженери, експерти и ръководители в организации с държавно участие и държавната и общинска администрация. Настоящето изследване ще е от полза за проектанти, надзорници, мениджъри на големи инфраструктурни проекти, експерти и ръководители в областта на инфраструктурното строителство, изследователи, преподаватели и студенти.  В България е необходимо да се създаде ясна система за изготвяне на задание в инфраструктурния инвестиционен и строителен процес, в която елементът безопасност на Пътя е отправна точка.