Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения

Код на продукта:  
7.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК

Сборникът "Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения", актуализиран през 2013 г., съдържа:
Разходни разчети
Мероприятия по безопасност
 


  • Издателство: СЕК