Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване

Код на продукта:  
9.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
 

Сборникът "Пътни и улични настилки, тротоари и озеленяване", актуализиран през 2011 г., съдържа:
Разходни норми
Технологични правила
Нормативи за измерване и приемане


  • Издателство: СЕК