Примерен проект на промишлена сграда със стоманена носеща конструкция, изготвен съгласно Еврокодове 1, 3 и 8

Код на продукта:  
20.30 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: проф. д-р инж. Ст. Цачев
Издателство: КИИП
Издадена: 2016 г.
Корици: меки