Приложна механика на скалите. Строителни скални откоси и фундиране в скали

Код на продукта:  
13.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Г.Илов
 Издателство: ИК Ера
 Издадена: 2009г.
Корици: меки
 

1. Скали и скални масиви. Структура, модел и класификация.

скали
скалните масиви като дискретна среда
представяне на напукаността на скалните масиви в стереографска проекция
анализ на напукаността
изветрялост на скалите и масивите
инженерна класификация на масивите

2. Свойства на скалите и скалните масиви.

3. Напрежения и деформации в скалните масиви. Критерии за разрушение.

напрегнато състояние на масива
напрежение в скалните масиви от външни товари
критерии за разрушение за напукани скални масиви

4. Устойчивост на откоси и естествени склонове срещу плъзгане.

устойчивост срещу плъзгане - равнинни модели на изследване
едноравнинно плъзгане
многоравнинно плъзгане
повърхностно плъзгане
пространствени структурни модели

5. Устойчивост срещу преобръщане.

преобръщане на единични скални блокове от откоси в изкопи
групово преобръщане

6. Структурна устойчивост.

разрушение от ойлеров тип
структурно разрушаване
трета схема на разрушение

7. Числено изследване на устойчивостта.

изследване на устойчивостта срещу плъзгане по МКЕ
изследване на устойчивостта по класическите методи

8. Срутища. Движения на скални блокове по склонове и откоси.

условия за откъсване на скални блокове
параметри на движението
един анализ за движение на скални блокове по склон

9. Укрепване и заздравяване на откоси.

укрепване с дълги инжекционни анкери
укрепване с къси дюбелни анкери
други конструктивни решения
защита на съораженията от срутища
укрепване на откоси при очакване на структурни разрушения
заздравяване на масивите

10. Плоски фундаменти.

проблеми на скалната основа
плоски фундаменти
носеща способност на скалната основа
слягане на скалната основа

11. Пилотни фундаменти.

носеща способност на пилоти за вертикален товар
носеща способност на пилот за опънна сила
носеща способност на пилоти за хоризонтално натоварване
деформации на единичен пилот
коефициент на сигурност