Пречистване на природни води

Код на продукта:  
22.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: П. Калинков
Издателство: Техника
Издадена: 2013 г.
Корици: твърди
 

В учебника са разгледани въпроси, свързани с пречистването на природните води за питейни и битови нужди. Използвани са най-новите научно-технически постижения в нашата и световната практика. Разгледани са качествените показатели на природните води, основните пречиствателни процеси и прилаганите класически и съвременни технологични решения и съоръжения за нейното пречистване. Материалът е богато онагледен с подходящи схеми и фигури. Приведени са конкретни оразмерителни параметри, характерни за отделните съоръжения.
Съдържанието е съобразено с учебната програма по дисциплината "Пречистване на природни води", която се изучава от студентите от специалността "Водоснабдяване и канализация" при Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София.
Освен за студенти учебникът е предназначен и за широк кръг специалисти, докторанти и инженери, работещи в областта на пречистването на водите.