Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-3

Код на продукта:  
46.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: доц. д-р инж. Елена Васева, проф. д-р инж. Н.Игнатиев, проф. д-р инж. П.Сотиров, доц. д-р инж. Д. Михалева, доц. д-р инж. Ив. Павлов
Издателство: КИИП
Издадена: 2012 г.
Корици: меки

1. Общи положения.

област на приложение
позоваване
предпоставки
разлики между принципи и правила за прилагане
определения
означения

2. Изисквания за поведение и критерии за съответствие.

основни изисквания
критерии за съответствие

3. Информация за оценка на конструкцията.

нива на информация
параметри на нивата на информация
доверителни коефициенти
коефициенти на сигурност

4. Оценка.

общи положения
комбинации на ефекти от натоварвания и сеизмично въздействие
модели на конструкцията
методи на анализ
проверки за сигурност
резюме на критериите за анализ и проверка на сигурност

5. Решения за интервенция върху конструкцията.

6. Проектиране на интервенция върху конструкцията