Практическо ръководство с решени примери по прилагането на ЕВРОКОД 8-1 - проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия

Код на продукта:  
49.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: проф. д-р инж. П. Сотиров, проф. д-р инж. Н. Игнатиев, д-р инж. Дария Михалева, д-р инж. Ив. Павлов
Издателство: КИИП
Издадена: 2016 г.
Корици: меки

I. Първа част.

1. Общи положения.

обект и област на приложение
позоваване
предпоставки
разлика между Принципи и Правила за прилагане
термини и определения
означения
единици по SI

2. Изисквания за поведение и критерии за съответствие.

основни изисквания
критерии за съответствие

3. Земна основа и сеизмично въздействие.

4. Проектиране на сгради.

общи положения
характеристики на сеизмично осигурени сгради
методи за сеизмичен анализ
проверки за безопасност

II. Втора част.

1. Специфични правила за стоманобетонни конструкции на сгради.

общи положения
концепции за проектиране
проектиране за DCL по EN 1992-1-1
проектиране за DCM
проектиране за клас на дуктилност DCH
изисквания за закотвяния и снаждания
проектиране и детайлиране на второстепенни елементи за сеизмични въздействия
стоманобетонни фундаменти
локални ефекти от зидани или бетонни пълнежи
изисквания за стоманобетонни диафрагми
сглобяеми стоманобетонни конструкции

2. Специфични правила за стоманени конструкции на сгради.

област на приложение, дефиниции и концепции за проектиране
свойства на материалите
конструктивни системи и коефициенти на поведение
анализ на конструкциите
общи правила за проектиране и правила за детайлиране
правила за проектиране и детайлиране на рамки с корави възли
правила за проектиране и детайлиране на рамки с центрично включени диагонали (ЦВД)
правила за проектиране и детайлиране на рамки с нецентрично включени диагонали (НЦВД)

3. Специфични правила за стоманено-стоманобетонни комбинирани конструкции на сгради.

4. Специфични правила за дървени конструкции на сгради.

основни концепции за сеизмично поведение на дървени конструкции на сгради
материали и характеристики на дисипативните зони
класове на дуктилност и коефициенти на поведение
анализ на конструкцията
правила за дейталиране
проверки за безопасност

5. Специфични правила за зидани конструкции на сгради.

обект и област на приложение
материали и схеми на превръзки
видове конструкции и коефициенти на поведение
анализ на конструкцията
критерии за проектиране и правила за изпълнение
проверки за безопаснот
правила за "прости зидани сгради"Сходни продукти