Справочник. Отопление, топло и газоснабдяване. Част II

Код на продукта:  
24.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: проф.д.т.н. инж. Ст. Стамов и колектив
Издателство: Техника
Издадена: 2010 г.
Корици: твърди
Второ издание

Във втората част на справочника са представени основните системи за отопление, намиращи приложение в съвременната техника. Дадени са методики за тяхното оразмеряване и критерии за оценка на ефективността им. Включена е информация за основните елементи на системите. Разгледани са конвенционални и неконвенционални източници на топлина, включително и техническите средства за транспорт и акумулиране. Чрез конкретизиране на предимствата и недостатъците на системите се облекчава изборът при съответните решения.

Справочникът е предназначен за инженерно-техническите специалисти, които работят в областта на проектирането, монтажа и експлоатацията на отоплителни инсталации, топло- и газоснабдителни системи, системи за получаване и потребление на топлина.