Инженерна геодезия - част 1. Книга 1

Код на продукта:  
44.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ
ЧАСТ 1
ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ
Основи, системи и технологии в инженерната геодезия

Автор: Георги Милев, Иво Милев
Издателство: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Издадена: 2017 г.
Корици: твърди
Формат А4, 495 стр.

Това е книга 1 от поредицата Инженерна геодезия - книга 1 „Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия“; книга 2 „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“, и книга 3. „Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Книга 2 също може да намерите в нашата книжарница, а книга з предстои да излезе.Трябва тук още ясно да се каже, че структурата, съдържанието и изложението на книгата 1. Инженерна геодезия са оригинални, отразяват вижданията и позициите на авторите и не съответстват на други трудове по Инженерна геодезия у нас и чужбина. До голяма степен тя включва резултати от теоретични постановки, техни изследвания и опит, от приложните дейности в различните области, свързани с проектирането, изпълнението и експлоатацията на инженерни обекти или комплекси от тях. Безспорно това има положителна страна за илюстриране на изложеното но има и негативен аспект, който надяваме се да не е съществен. Заедно с това изложението е в съответствие с нормативната уредба на България и привеждането й в унисон с тази на Европейския съюз.
 
Авторите
Съдържание:
Увод
Общи постановки
Същност, аспекти, технологии и системи на Приложната геодезия
Обхват, структура, роля и значение на приложната геодезия
Заключение
 


  • Издателство: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България