Османска архитектура и изкуство в България. Избрани студии. Том 1

Код на продукта:  
23.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Любомир Миков
Издателство: Академично издателство "проф. Марин Дринов"
 Издадена: 2012 г.
Корици: твърди

Сборникът е опит за културно-историческо надграждане на досегашните изследвания на османските паметници в България. Той представя уникален синтез на османската архитектура и изкуство, онагледен с богат илюстративен материал. Изданието е резултат на многогодишни теренни проучвания на автора в цялата страна и в други балкански държави.
Любомир Миков е професор, кандидат на изкуствознанието и доктор на историческите науки. През последните 30 години е посветил изследователските си интереси на хетеродоксния ислям, на суфизма и на османската архитектура и изкуство в България и на Балканите.


  • Издателство: Академично издателство проф. Марин Дринов