Организация и управление на хидромелиоративното и хидротехническото строителство- I част

Код на продукта:  
12.18 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Ал. Янчулев
Издателство:  УАСГ
 Издадена: 1999
Корици: меки