Норми за проектиране на дървени конструкции

Код на продукта:  
9.90 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
МАТЕРИАЛИ ... 2

Раздел I
Видове материали и категория на материалите ... 2

Раздел II
Изчислителни характеристики ... 3

Раздел III
Коефициенти за условие на работа ... 6

Глава трета
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
ПО ПЪРВА ГРУПА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ... 8

Раздел I
Общи положения ... 8

Раздел II
Центрично опънати и центрично натиснати елементи ... 9

Раздел III
Елементи, подложени на огъване ... 18

Раздел IV
Елементи, натоварени с осова сила и огъващ момент ... 27

Раздел V
Изкълчвателни дължини и гранични стройности ... 31

Раздел VI
Особености при оразмеряването на дървено-шперплатови елементи ... 34

Глава четварта
СЪЕДИНЕНИЯ ... 38

Раздел I
Общи полажения ... 38

Раздел II
Контактни дърводелски съединения ... 41

Раздел III
Съединения с механични съединители ... 43

раздел IV
Лепени съединения ... 53

Глава пета
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДЪРВЕНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
ПО ВТОРА ГРУПА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ... 55

Глава шеста
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ ... 58

Раздел I
Общи положения ... 58

Раздел II
Пространствено укрепяване ... 60

Раздел III
Дъсчени обшивки, летви и едноделни греди ... 62

Раздел IV
Съставени и решетъчни греди ... 64

Раздел V
Дъги и сводове ... 65

Раздел VI
Рамки ... 66

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 68

Приложение 1 ... 68

Приложение 2 ... 69

Приложение 3 ... 73

Приложение 4 ... 76

Приложение 5 ... 78

Приложение 6 ... 80


  • Издателство: Блестящ факел