Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите

Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
 
8.00 лв.
Добави

~~1610 Наредба 16№РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
 
Част първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Част втора
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
Глава първа
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава втора
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Глава трета
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
 Раздел I Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на мостове и виадукти
 Раздел II Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на резервоари, басейни, водни кули и силози
 
Глава четвърта
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОКРИВИ
 Раздел I Общи изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на покриви
 Раздел II Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на плоски покриви
 Раздел III Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на наклонени покриви
 
Глава пета
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА МЕЖДУЕТАЖНИ ПОДОВЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ (МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ) В СГРАДИ
 
Част трета
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛА И ПРИЕМАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
Глава шеста
 КОНТРОЛ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
Глава седма
 КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 
Глава осма
 ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Приложение №1 към чл.9 Списък на техническите спецификации за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на строежите
 
Приложение №2 към чл.53, ал.1 Протокол за приемане на основата за изпълнение на хидроизолационна система
 
Приложение №3 към чл.56, ал.2 Акт за установяване на всички видове хидроизолационни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта
 
 
УСТАВ на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО”
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Правен статут Определяне на дейността Срок Наименование Седалище и адрес на управление Правоспособност Писмени актове Представителство Клонове Задължение за водене на книги
II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ Цели на сдружението Средства за осъществяване на целите
III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
IV. ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО
V. ЧЛЕНСТВО Пълноправни членове Асоциирани членове Приемане на нови членове Прекратяване на членството Права и задължения на членовете
VI. ОРГАНИ НА СРУЖЕНИЕТО Органи Общо събрание Права на Общото събрание Свикване на Общото събрание Кворум Гласуване Вземане на решения Управителен съвет Правомощия на Управителния съвет Заседания на Управителния съвет Представителство
VII. ФАКУЛТАТИВНИ ОРГАНИ
VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
IХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ Преобразуване Основания за прекратяване Начало на ликвидацията Ликвидатори Извършване на ликвидацията

©2018 ArTechStore. Всички права запазени