Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Наредба за проектиране, изграждане и поддържане на еектрически уредби за ниско напрежение в сгради.

Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
 
8.00 лв.
Добави

~~1702 Наредба 10№1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
 
Глава първа
 Общи положения
 
Глава втора
 ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ
 Раздел I Електрическо захранване
 Раздел II Външни въздействия
 Раздел III Съвместимост
 Раздел IV Пригодност за поддържане
 
Глава трета
 ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 Раздел I Защита срещу поражения от електрически ток
 Раздел II Защита срещу топлинни въздействия
 Раздел III Защита срещу свръхтокове
 Раздел IV Защита срещу пренапрежения от атмосферен и комутационен произход
 Раздел V Безопасност на електрически инсталации
 Раздел VI Защита чрез разединяване, изключване, включване и превключване
 
Глава четвърта
 ПРОЕКТИРАНЕ
 
Глава пета
 ИЗГРАЖДАНЕ И НАЧАЛНА ПРОВЕРКА
 
Глава шеста
 ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 
Глава седма
 ПОДДРЪЖКА И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.33, ал.1
Защита срещу поражения от електрически ток
 Приложение №2 към чл.34, ал.3
Защита срещу топлинни въздействия
 Приложение №3 към чл.39
Защита срещу свръхтокове
 Приложение №4 към чл.40, ал.2
Защита срещу пренапрежения от атмосферен и от комутационен произход
 Приложение №5 към чл.41, ал.2
Безопасност на електрически инсталации
 Приложение №6 към чл.43, ал.2
Защита чрез разединяване, изключване, включване и превключване
 Приложение №7 към чл.53, ал.2
Заземителни уредби, защитни проводници и проводници за защитно изравняване на потенциалите
 Приложение №8 към чл.45, ал.1, т.6
Електроенергийна ефективност

Сходни продукти

©2018 ArTechStore. Всички права запазени