Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на въжени линии.

Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
 
7.00 лв.
Добави

~~1412 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
 
Глава първа
 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Глава втора
 ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОРИТЕ
 
Глава трета
 ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Регистриране
 Раздел III Технически прегледи и проверки
 Раздел IV Обследване на аварии и злополуки
 
Глава четвърта
 ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА АСАНСЬОРИ
 
Глава пета
 ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ АСАНСЬОРИ
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение към чл.9, ал.1, т.2 Функционални проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства
 Приложение №3 към чл.9, ал.9 Нива на чистота на флуида на елементите на асансьори с хидравлично задвижване
 
 
Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
 
Глава първа
 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Глава втора
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НОВИ ВЪЖЕНИ ЛИНИИ
 
Глава трета
 ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ
 
Глава четвърта
 БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ
 Раздел I Поддържане, ремонтиране и преустройство
 Раздел II Експлоатация на въжени линии
 Раздел III Експлоатация на въжената линия при изключителни условия
 Раздел IV Норми за бракуване на въжета
 Раздел V Обследване на аварии и злополуки
 
Глава пета
 ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
 Раздел I Общи положения
 Раздел II Регистриране на въжени линии
 Раздел III Технически прегледи и проверки
 
Глава шеста
 ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.18 Максимално допустимо намаление в металното сечение Приложение №2 към чл.38 Указателни, упътващи и забранителни знаци, както и знаци за опасност
 Приложение №3 към чл.68, т.1 Допустимо намаление на напречното сечение на теглещи и транспортни въжета на въжените линии
 Приложение №4 към чл.68, т.2 и чл.73, т.1 Брой на видимите външни скъсани телове на теглещи и транспортни въжета на въжените линии
 Приложение №5 към чл.69, т.1 и чл.73, т.2 Допустимо намаление на напречното сечение на носещи въжета закрит тип
 Приложение №6 към чл.70, т.1 Допустимо намаление на напречното сечение на опъващи въжета на въжените линии
 Приложение №7 към чл.74 Допустимо намаление на напречното сечение на теглещите и на транспортните въжета на товарните въжени линии
 Приложение №8 към чл.75 Допустимо намаление на напречното сечение на въжето на товарните въжени линии .

©2018 ArTechStore. Всички права запазени